Klottersanering i Stockholm

Har du blivit utsatt för klotter eller liknande på en fastighet eller var som i Stockholm så finns möjlighet att ta hjälp av klottersanering. Beroende på vad ytan har för material och hur svårt det är att avlägsna den så finns det olika metoder i Stockholm som används för bästa möjliga resultat när en klottersanering görs. Exempelvis så kan högtryckstvätt vara en effektiv metod med eller utan kemiska medel. Andra ting som används för att avlägsna klotter är blästring samt rengöring med svamp. När klotter upptäcks på ställen där det inte ska vara så polisanmäls det och därefter kontaktas ett företag som är specialister inom klottersanering.

Omfattande klottersanering i Stockholm

Beroende på ytan klottraren har klottrat på i Stockholm så finns det tillfällen då en mer omfattande klottersanering krävs. Exempel på detta kan vara när klottraren bestämt sig för att klottra på ytor som redan är målade. När detta görs så är risken stor att klottret tränger sig in i färgen och blandar sig med den. Med en Revolutionerande klottersanering stockholm så mattas klottret ner med effektiva metoder och i efterhand målas det om. Det finns även andra metoder som tas till i förebyggande syfte för speciellt utsatta platser.

Förebyggande syfte klottersanering i Stockholm

När en klottersanering i Stockholm är genomförd så kan det användas klotterskydd på platser som är väldigt utsatta. Klotterskyddet medför en hinna som skyddar området från smuts, färg och föroreningar. Detta gör så att om exempelvis ett nytt försök görs för att klottra på samma plats så kommer inte färgen tränga sig igenom och skada den bakomliggande fasaden. När klotterskyddet appliceras på utsatta områden så görs det genom sprutning eller strykning. Om du är privatperson, fastighetsägare eller en bostadsrättsförening i Stockholm så är alla kunder oavsett omfattningen av klottret välkomna att ta kontakt med en klottersanering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *