Företagsförsäljning

Köp och försäljning av företag är en vanlig företeelse som sker varje dag, och av många olika anledningar. Att göra en företagsförsäljning är en stor händelse där många aspekter behöver tas i beaktande. Ibland kan det uppstå ett läge internt inom ett företag som innebär att företaget inte kan drivas vidare av de befintliga innehavarna av företag, eller så har dessa inget intresse av att göra det, utan den bästa lösningen kan vara att sälja företaget. Det finns en del saker man bör tänka på vid försäljning av ett företag.

Hur går en företagsförsäljning till

Hur omfattande och tidskrävande processen för en företagsförsäljning är, beror dels på vilken associationsform företaget har. Mindre företagsförsäljningar i from av enskild firma är i regel enklare processmässigt att sälja, än ett stort Aktiebolag. Själva processen brukar i genomsnitt ta ett halvår, och ofta tenderar köparen att ha ett önskemål om att den tidigare ägaren fortfarande är verksam i företaget ett fåtal år efter uppköpet, för att säkerställa att företaget drivs vidare i rätt riktning.

Att göra en företagsförsäljning till en person som redan är medarbetare på detta kan vara betryggande för försäljaren. Fördelen med att sälja företaget till ett konkurrerande bolag är att priset man får för försäljningen av företaget tenderar att vara högre. Förhandling av försäljningspriset för företaget är steget man tar efter man har hittat en potentiell köpare. Vid överlåtelse av företaget är det även viktigt att alla uppgifter vad gäller ekonomin stämmer.

Potentiella köpare av företaget

Ofta finns det företag inom samma bransch som kan tänka sig att köpa upp företaget, för att på så sätt expandera och bredda sitt kundsegment. Det klokaste är därför att stämma av läget i branschen som helhet. Vilka potentiella köpare finns det?

Fördelaktigt att anlita en företagsmäklare

Det kan vara klokt att anlita en företagsmäklare för att underlätta processen. En företagsmäklare är proffs på företagsöverlåtelser och kan vara mycket behjälplig i övergångsperioden. En sådan kan man vända sig till både när man vill göra en företagsförsäljning, men även om man är intresserad av att köpa ett redan befintligt sådant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *