Bygga Attefallshus i Tyresö

Om du funderar på att bygga ett attefallshus i Tyresö kan du vända dig till kommunen eller till en av alla de byggfirmor som bygger och levererar färdiga attefallshus, för att få veta vilka regler som gäller. Ett förslag är att du kontaktar Svensk attefallshus Tyresö, där har de personal med rätt utbildning och bra kompetens. Innan attefallshusen gick att köpa var det friggeboden som var populär, båda är döpta efter två kända, svenska politiker, Birgit Friggebod och Stefan Attefall.

Villkor för attefallshus i Tyresö?

Du behöver inget bygglov för att bygga ett attefallshus i Tyresö. Du kan antingen bygga ett attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter eller som flera hus, som högst är sammanlagt på 30 kvadratmeter. Innan 2020 var reglerna att huset inte fick vara större än 25 kvadratmeter. Du kan bygga det som enplanshus eller med ett loft, för att få större utrymme. Vill du bygga ett attefallshus i Tyresö måste du redan ha ett hus på din tomt. Som sagt behövs inget bygglov, men du får inte börja bygga ditt attefallshus i Tyresö innan du fått ett startbesked från din kommun. Om du har en sjötomt kanske du behöver en strandskyddsdispens, och du får heller inte bygga ditt attefallshus i Tyresö om din granne bor närmare än 4,5 meter ifrån din tomt.

Både friggebod och attefallshus?

Många undrar om de får ha både en friggebod och ett attefallshus på sin tomt, och det går alldeles utmärkt. Det som skiljer en friggebod och ett attefallshus är att friggeboden är en enklare byggnad. Först var det högst 10 kvadratmeter som gällde, men nu har gränsen höjds till 15 kvadratmeter. Om du vill bygga en friggebod behöver du inget godkännande av byggnadsnämnden, som du måste ha om du vill bygga ett attefallshus. Ta en stunds fundering hur du vill ha det, två hus eller enbart ett attefallshus i Tyresö.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *