Kontakt med en elektriker i Järfälla

En elektriker i Järfälla kan hjälpa dig med vilket projekt du än vill ha hjälp med. Det spelar ingen roll om det är litet eller stort utan de kan alltid hjälpa till. Du kanske tror att du kan dra elen själv men du behöver faktiskt enligt lagen kontakta en Underskattad elektriker järfälla för att göra det. Det är självklart för att om du skulle dra elen själv och inte har rätt utbildning så är risken stor att det skulle bli fel och med bränder eller personskador som följd. Det finns ingen chans att ett försäkringsbolag skulle hjälpa dig i sådana fall heller för att du inte har följt de föreskrifter som finns om att anlita en certifierad elektriker när du drog din el i Järfälla.

En utbildad elektriker i Järfälla

För att kunna arbeta som elektriker så krävs det att man har blivit certifierad. För att bli certifierad finns det flera steg man måste gå igenom. Långt de flesta börjar sin bana på gymnasiet på EL-programmet. Där får man teoretiska och praktiska kunskaper. Det ingår även en hel del praktik. Efter gymnasiet så följer en lärlingsperiod där den framtida elektrikern kommer att gå bredvid en mer erfaren elektriker för att lära sig hantverket. Under denna tid har lärlingen en del lön men inte full lön. Det får hen först när alla lärlingstimmar är gjorda och hen har blivit certifierad.

Önskvärt med fler kvinnor

Elektriker är tyvärr ett av de minst jämställda yrkena i Sverige. Det är bara en bråkdel av alla anställningar som är tillsatta av kvinnor och därför är det önskvärt med fler kvinnor i branschen. Det är alltid bra med jämställdhet och något sånär jämn fördelning mellan könen. På senare tid har det blivit lite fler kvinnor på arbetsmarknaden men det är fortfarande bara någon enstaka procent av alla anställningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *